Om spillet.


 RISK er et strategispil, hvor der kan deltage op til 6 spillere. Spillebrættet er opdelt i 6 kontinenter (Australien, Asien, Europa, Afrika, Sydamerika og Nordamerika), og i alt er disse kontinenter opdelt i 42 individuelle lande.

Hver spiller udstyres med en stak arméer (antallet varierer efter antal spillere), og landende deles ved korttrækning ud til deltagerne. 

Derudover udstyres hver spiller med en hemmelig mission (fx. indtag 24 lande, udslet de grønne arméer eller indtag Sydafrika og Asien), som hvis man gennemfører den, medfører at man vundet spillet.


  • Selve spillet kan spilles aggressivt, dvs. man angriber meget for at opnå det man skal, eller defensivt, dvs. man opbygger større hære rundt omkring på bræddet (til forsvar af fx. kontinenter, eller kommende angreb), uden at spilde for mange på risikable angreb. Spillestilen er gerne ligefrem proportionalt med det antal arméer man har til rådighed, da man samtidigt skal være meget opmærksom på, ikke at blive et nemt offer for sine modspillere.

  • Kampe afgøres ved terningeslag, hvor den der har turen angriber en anden med et givent antal arméer. Man kan kun angribe lande der støder op til et land, man selv kontrollerer - vinder angriberen rykker han ind i det vundne territorium - Slår angriberen dårlige slag, kan han vælge at stoppe, og angribe et andet sted, eller give turen videre til næste spiller. Har man vundet mindst ét land i sit angreb, må man som afslutning på sine runde (dvs. før man giver angrebsterningerne videre), flytte rundt med sine tilbageblevne arméer i et omfang svarende til krydsningen af 7 landegrænser med én mand.

  • Alliancer/pagter mellem spillere efter de enkeltes behov og lyster ! Pagter er dog ikke mere bindende, end at man falder sin allierede i ryggen lige så snart, denne aftale ikke gavner en selv mere. Denne slags aftaler indgås som regel højlydt på tværs af bræddet, uden at der ligges skjul på hensigten med disse, og kan være indgået mellem enkelte spiller, eller alle hvis man skal have hevet en enkelt spiller, der er ved at blive for stor ned i sølet.

  • Arméer kan man få på flere forskellige måder. Man kan supplere sine styrker ved at sidde en runde over - dvs. ikke angribe nogen, og man kan aflevere en kombination af RISK-kort (tilegnes ved at vinde lande....dog max. et kort pr. runde), hvor man kan få lov til at sætte mellem 4 og 10 arméer ind, eller som sidste mulighed,  kan man besidde et af de 6 kontinenter, hvilket giver spilleren rettigheder til at sætte mellem 2 og 7 arméer ind i hver eneste runde, før han angriber. De to sidste muligheder er de sjoveste for den der har turen, da man her kan fortsætte umiddelbart efter med at angribe andre.

 

Sidst opdateret :

04. februar 2023 TEAM MAXIMUM : 
16:57:25 © JWJ 2001-05